ZO OS KOVO Pramet
5. 02. 2014

Nárok na dovolenou


při 12 hod. směnách.
Kategorie: General
Zaslal: admin
  Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době po celý rok. Roční výměra dovolené činí 5 týdnů.
Jak spočítám nárok zaměstnance na dovolenou?

Řešení:
Především je nutné znát počet směn na období celého roku. Pokud počet plánovaných směn bude činit 183, pak se nárok spočte podle vzorce: ps : pt x pd, kde
ps je počet směn podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby,
pt je počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena,
pd je počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo.
Tedy v ilustrovaném příkladu bude nárok...... 183 : 52 x 5 = 17,60 dne, po zaokrouhlení 17,5 dne. Lze však použít i přesnější údaj o počtu týdnů v roce, který je odvozen z počtu kalendářních dnů v konkrétním kalendářním roce. V roce 2014 by počet týdnů byl ...... 365 : 7 = 52,143 týdne.