ZO OS KOVO Pramet
2. 11. 2022

Kontrola DPN


zaměstnavatelem
Kategorie: General
Zaslal: admin

Kontrola dodržování režimu DPNJak a kdy probíhají kontroly na neschopence v roce 2022
Nemocný zaměstnanec je bez ohledu na kontrolu povinen dodržovat všechna výše uvedená pravidla režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. O kontrole není zaměstnanec na neschopence informován předem. Kontrolor tak může nemocného zkontrolovat, kdykoliv uzná za vhodné.

Kontrolu na nemocenské smí provádět pověření zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Ti se musí na místě kontroly nejprve prokázat průkazem kontrolora. Poté do předloženého dokladu o neschopence zaznamenají údaje o kontrole (datum a čas kontroly).

Kontrola na neschopence prvních 14 dní
Prvních čtrnáct dní nemocnému zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, a ten má tudíž právo si svého zaměstnance během nemoci zkontrolovat sám prostřednictvím svých lidí. Pověření zaměstnanci OSSZ mohou kontroly provádět až od 15. dne neschopenky.

Kontrola na nemocenské po 22. hodině, o víkendu a svátcích
Kontrola na nemocenské nemusí probíhat pouze ve standardní pracovní době nemocného zaměstnance, jak se mnozí domnívají. Nemoc trvá od vystavení neschopenky až do jejího ukončení 24 hodin denně.

Kontrola může přijít kdykoli, a dokonce i opakovaně, klidně každý den. Zaměstnanec na neschopence může být kontrolován během dne, brzy ráno i v pozdních hodinách (večer po 22. hodině), a to nejen v pracovní dny, ale také o víkendu či státním svátku. Kontrola může přijít i v den ukončení neschopenky.

Postihy za porušení režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnavatel má několik možností, jak může podvádějícího zaměstnance potrestat, a to:

tip do článku - školení listopad - DPH
krácením nebo odnětím nemocenské - až na 100 dní ode dne porušení povinností,
pokutou až do výše 20 tisíc Kč - v případě porušení léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem,
výpovědí ze zaměstnání - v případě zvlášť vážného porušení povinností.
Výpověď může být zaměstnanci podaná pouze v případě vážného porušení povinností. O práci může přijít například zaměstnanec, u něhož se zjistí, že v době nemocenské odjel na dovolenou k moři do zahraničí nebo vykonával jinou výdělečnou činnost.

Co dělat, když vás kontrola nezastihne doma
Nemocný, kterého kontrola na adrese nezastihne, obdrží písemnou výzvu (může to být SMS či e-mail) ke kontaktování OSSZ a vysvětlení své nepřítomnosti nejpozději do následujícího pracovního dne. V případě porušení režimu dojde k zahájení správního řízení, v němž bude rozhodnuto o způsobu postihu.