ZO OS KOVO Pramet
2. 01. 2022

Změny


Měšec.cz » Daňový portál » Daň z příjmů fyzických osob » Sleva na dani na dítě
Sleva na dani na dítě
Sdílíte domácnost se svými nezaopatřenými dětmi? V tom případě máte nárok na finanční podporu od státu v podobě daňového zvýhodnění na děti. To je možné uplatnit prostřednictvím slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinací, přičemž vždy záleží na tom, jak vysoké jsou vaše příjmy. Pamatujte ovšem na to, že slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří žijí s dětmi ve společné domácnosti.


Kdo je vyživovaným dítětem?
Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Taková osoba však musí spadat do jedné z následujících kategorií:

jedná se o dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání (dítě, které má status studenta),
jedná se o dítě do 26 let, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání ani vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci či úrazu, nebo
jde o dítě do 26 let, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Jestliže nestudující dítě dovrší 18 let nebo student dosáhne věku 26 let v průběhu měsíce, je možné započítat do daňového zvýhodnění ještě i daný měsíc, kdy k tomu došlo. Pro děti narozené prvního dne v měsíci je však situace jiná. Pokud dovrší 18 nebo 26 let první den v měsíci, podmínka pro nárok na slevu na dítě již splněna není a tento měsíc tak již žádné daňové zvýhodnění nezískáte.

Kategorie: General
Zaslal: admin