ZO OS KOVO Pramet
26. 04. 2017

Oběti PÚ


Kříže připomněly oběti pracovních úrazů v ČR.
Kategorie: General
Zaslal: admin

Odbory na celém světě si 28. dubna již tradičně připomínají památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci. Hlavním smyslem je poukazovat na nutnost zdravého pracovní prostředí a zdůrazňovat velmi významný a stále podceňovaný význam prevence v oblasti bezpečnosti práce.

Symbolickým vztyčením 104 křížů před sídlem ČMKOS v Praze oběti smrtelných pracovních úrazů v loňském roce 28. 4. ve 12 hod. připomněla i největší česká odborová ústředna. Pietního aktu se vedle předsedy ČMKOS Josefa Středuly a místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové se zúčastnili i generální inspektor SÚIP Rudolf Hahn a ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová.  Za OS KOVO svíci k symbolické pamětní desce přiložil jeho předseda Jaroslav Souček.

Ačkoli počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 klesl, zajištění bezpečnosti práce nadále zůstává palčivým problémem. Řešit ho pomáhá i kontrolní činnost odborových inspektorů bezpečnosti práce, kteří v loňském roce provedli 2402 kontrol a odhalili téměř 8 700 závad. A nejde jen o závady. Jak na shromáždění připomněli představitelé ČMKOS, ČR patří mezi země s největším fondem pracovní doby kvůli velké přesčasové práci, která spolu s nedodržováním přestávek v práci, nedostatečným odpočinkem vede k nárůstu stresové zátěže. Ta se stává podhoubím pro pracovní úrazy.

SÚIP loni provedl 10 469 kontrol v oblasti bezpečnosti práce a jeho inspektoři zjistili 24 478 nedostatků, za které bylo uloženo 861 pokut ve výši 36 640 545 korun.

Ke smrtelným pracovním úrazům nejčastěji dochází u řidičů a stavebních dělníků. Inspekce loni provedla 10 469 kontrol v oblasti bezpečnosti práce a zjistila 24 478 nedostatků, za které uložila 861 pokut ve výši 36 640 545 korun.

Inspektoři  SÚIP také provedli 9 308 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání. Zjistili 2 290 nelegálně zaměstnaných osob, z toho 760 občanů ČR, 193 občanů EU a 1 337 cizinců. Kromě Čechů byli nejčastěji nelegálně zaměstnáni občané Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Moldávie. „Za porušení právních předpisů v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním bylo loni uloženo 725 pokut v celkové výši 75 081 500 korun. Letos bude provedeno minimálně 8 500 kontrol zaměřených na práci na černo", uvedl ve zprávě pro novináře generální inspektor Rudolf Hahn.